Vasemmalla: Hans Rosenström. Valokuvaus Veikko Kähkönen

  Oikealla: Satu Herrala. Valokuvaus Johanna Salmela

Neljä suomalaista kulttuuri-instituuttia (Suomen Saksan-instituutti, Benelux-instituutti, Suomen Ranskan instituutti sekä Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti) kutsuivat kuvataiteilija Hans Rosenströmin ja kuraattori, koreografi Satu Herralan tutkimaan aisteja ja niiden fyysisiä, poliittisia ja teknologisia ulottuvuuksia tämän päivän yhteiskunnassa. A I S T I T / coming to our senses saattaa yhteen kuva- ja esitystaiteilijoita eri taustoista ja paikoista ja tuo esiin maailman, joka on hauras, yhteennivoutunut ja täynnä nyansseja.

Hankkeen kuraattorit Hans Rosenström ja Satu Herrala kertoivat meille projektin synnystä ja ajatuksistaan aistit -teemaan liittyen.

Hans Rosenström:

Kun Suomen kulttuuri-instituuttien johtajat kutsuivat minut tutkimaan aistien maailmaa, kiinnostuin heti, sillä usein taiteellisessa työskentelyssäni olen pohtinut läsnäolon kysymyksiä, ja läsnäolohan liittyy vahvasti aisteihin. Asiaa pohdittuani tulin kuitenkin siihen tulokseen, että hanke olisi hyvä toteuttaa moniäänisenä ja erilaisista näkökulmista. Kulttuuri-instituuttien luvalla otin siis yhteyttä kuraattori Satu Herralaan ja pyysin häntä kumppanikseni suunnittelemaan ja toteuttamaan laajempaa ohjelmaa “aistit”-teeman alla.

Satu Herrala:

Ilahduin tästä kutsusta. Hansin taide on aina koskettanut minua; hänellä on erityinen kyky kutsua  taiteensa kokija olemaan hetkessä läsnä kaikin aistein. Oma taustani on tanssissa ja somaattisissa liikemenetelmissä, joten kehollisuus ja aistihavainnot ohjaavat vahvasti toimintaani. Maailma on täynnä lukemattomia kehollisia todellisuuksia ja aistiympäristöjä, joihin me kaikki olemme nivoutuneita.

Hans Rosenström:

On kiehtovaa, miten aistit liittävät meidät ympäristöömme. Ne ovat ratkaisevassa roolissa siinä, miten määritämme suhteemme ympäröivään maailmaan ja ymmärrämme oman asemamme siinä. Aistit ylittävät rajoja ja mahdollistavat siten prosessin, jossa ulkomaailma tulee ihmisen sisään ja päinvastoin, eli aistien avulla myös meistä voi tulla osa maailmaa. Aistihavaintomme ovat kuitenkin myös puutteellisia ja oman näkökulmamme rajoittamia. On tärkeää tiedostaa, että jaamme elämämme monien muiden aistillisten olentojen kanssa.

Satu Herrala:

Kuten ekologi, filosofi ja taikuri David Abram kirjoitti: Ihminen on viritetty suhteeseen muiden olentojen kanssa. Silmät, iho, kieli, korvat ja sieraimet – ne kaikki ovat portteja, joiden kautta kehomme tulee ravituksi näiden toisten toimesta. Abram pohtii, mitä tapahtuu, jos me (ihmiset) olemme tekemisissä lähes pelkästään toisten ihmisten ja kehittämiemme teknologioiden kanssa, ja väittää, että tarvitsemme vastavuoroisuutta myös muiden kuin ihmisten ja omien luomustemme välillä.

Nykyteknologian ansiosta voimme ulottaa aistimme kauas fyysisestä sijainnistamme. Vuonna 2020 etätyöstä, etäopiskelusta ja etätapaamisista on tullut arkea miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa, ja monet asiat viittaavat siihen että  nämä käytännöt ovat tulleet meille jäädäkseen. Mitä meille tapahtuu, kun läsnäolomme on yhä vähemmän riippuvainen fyysisestä sijainnistamme? Miten olla edelleen ruumiillinen olento tässä ajassa?

Olemme lähestyneet aisteja kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä meitä kiinnosti se, miten taide voi herkistää aistihavaintojamme ja lisätä tietoisuuttamme niiden vaikutuksista. Toisaalta halusimme ymmärtää, miten taide voi auttaa meitä tutkimaan aistimaailman monimuotoisuutta.

Hans Rosenström:

Yleensähän sanotaan, että ihmisellä on viisi perusaistia: näkö, haju, maku, tunto ja kuulo. Halusimme luopua tästä jaottelusta ja ajatella aistejamme kokonaisvaltaisemmin. Kuinka aistinelimet tukevat toisiaan, jotta voimme muodostaa elävän kokemuksen maailmasta? Mitä enemmän aiheeseen perehdyimme, sitä tärkeämmältä tuntui lähestyä aistien valtakuntaa läsnäolon, keskinäisriippuvuuden ja ruumiillisen empatian käsitteiden kautta.

Lue myös Satu Herralan ja Hans Rosenströmin esittelyt.

Hankkeen ensimmäinen osa, When our eyes touch pian Institut finlandais’n galleriassa ja Maison Louis Carréssa. 

aistit-senses.com