Kuva Susurruksen järjestämästä workshopista Palais de Tokyossa. Kuva: Maria Korkeila.
TelepART

TelepART-ohjelman tarkoituksena on edistää uransa alku- ja keskivaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Nopeatempoinen rahoitus tukee suomalaisten ja ranskalaisten taiteilijoiden liikkuvuutta, kansainvälistä verkostoitumista ja taideyhteistyötä Suomen ja Ranskan välillä. Rahoitus on suunnattu taiteilijoille, jotka työskentelevät teatterin, performanssin, sirkuksen, musiikin ja tanssin aloilla. Rahoituksen tavoitteena on reagoida nopeasti ja ketterästi tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin.

Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. TelepART-tukea voi käyttää matka-, majoitus- ja rahtikuluihin. Pienin myönnettävä tuki on 100€ ja suurin 1000€. Tuki voi kattaa maksimissaan 50% kokonaiskustannuksista ja on tarkoitettu instituutin ulkopuolella tapahtuvaan ohjelmistoon.

Päätökset tekee Institut finlandais yhdessä esittävän taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music Finlandin, Teatterin tiedotuskeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa. Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Hanketta tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.