Photography by Anton Stüber
Dafna Maimon työskentelee esitystaiteen, videotaiteen ja installaation parissa.

(s. 1982 Suomessa, asuu Berliinissä)

Hänen työnsä keskittyy usein muistojen, stereotypioiden ja traumaattisten kokemusten käsittelyyn tarinoiden muodossa, kapinahenkisiä ja voimaannuttavia selviytymisstrategioita hahmotellen. Maimon pyrkii töillään paljastamaan yhteiskunnan patriarkaalisia rakenteita ja leikittelee niillä liioittelun ja uudelleen kontekstualisoinnin keinoin. Myös erilaiset yhteisöllisyyden ja yhteen tulemisen tavat ovat usein hänen työskentelynsä kohteena, kuten myös pitkän aikavälin kollektiiviset prosessit. Maimonin humoristinen, usein absurdi työnsä kiinnittyy ihmisyyteen ja sen ilmentymään – ihmisruumiiseen. Hän etsii uusia näkökulmia ja työkaluja, jotka mahdollistavat itsereflektion, pysähtymisen ja katarsiksen.

Maimonin töitä on ollut esillä muun muassa seuraavissa museoissa ja gallerioissa: Kunst-Werke (Berliini), PS1 Moma (New York), Mahj Jewish Museum (Pariisi), Kim Center Contemporary Art, (Riika), SPACE Gallery, (Portland, Maine), Gallery Wedding (Berliini). Hänellä on kuvataiteen kandidaatin tutkinto Gerrit Rietveld -akatemiasta ja kuvataiteen maisterin tutkinto Sandberg -instituutista, jotka molemmat sijaitsevat Amsterdamissa.

When our eyes touch – A I S T I T / coming to our senses tulossa pian Institut finlandais’n galleriassa.

Valokuvat: @ Dafna Maimon: Leaky Teeth, 2021.

Leaky Teeth, Dafna Maimon : 2.7. – 1.8.21