Jossakin päin Atlantin valtamerta, Länsi-Afrikan rannikon ja Jamaikan saaren välissä noin 150 afrikkalaista orjaa heitettiin elossa yli laidan orja-alus “Zongin”
kapteenin käskystä 29. marraskuuta vuonna 1781. Alus oli lähtenyt matkaan useita viikkoja aikaisemmin “lastinaan” vakuutetut 470 afrikkalaista orjaa. Jotta kyseinen verilöyly ei olisi aiheuttanut lainoikeudellista taistelua aluksen omistajien Gregsonien ja vakuutusyhtiön Gilbertsin välillä, kirjattiin se ylös lyhyessä oikeudellisessa päätöksessä Gregson vs. Gilbert. Tapaus tunnetaan myös puhekielisellä nimellään “Zong-tapaus”.

Kanadan Torontossa asuvan runoilija-kirjailijan NourbeSe Philipin Zong! -runo koostuu löydetyn Gregson vs. Gilbert -oikeustapauksen sanoista. Runo käsittelee orjuutta ja oikeusjärjestelmää tarkastellen etenkin lakitekstiin lukittuja hiljaisuuksia – toisin sanoen sitä tarkkaa ja varovaista liikettä, joka yrittää olla kertomatta tarinaa, joka on kuitenkin kerrottava. Äänten, muistin ja hiljaisuuden sirpaleiden kautta Zong! purkaa tarinaa, joka voidaan kertoa vain jättämällä se kertomatta.

Sasha Huber ja M’barek Bouchichi, työskentelitte uuden “BACK UP” yhteistyöteoksen parissa, joka on näytteillä Institut finlandais’n “Untie knots, Weave Connections” ryhmänäyttelyn yhteydessä. BACK UP on suuri veistostyö, joka on pitkälti saanut innoituksensa Zong-tapauksesta ja NourbeSe Philipin runosta, jota hyödynsitte työssänne runoilijan suostumuksella. Aloititte vuoropuhelun näyttelyn ja uuden yhteistyöteoksen ympärillä ensimmäisen kerran vuonna 2019, kun Sasha vieraili taiteilijaresidenssissä MACAAL -museossa Marokossa. Ette tunteneet toisianne kuitenkaan vielä tuolloin. Miten yhteistyönne alkoi? Kuinka työskentelitte löytääksenne yhtäläisyyksiä työskentelykäytännöistänne?

M’barek: Aloitimme tutkimalla tilaa tapaamistemme ja vuoropuhelun välillä, mutta myös Sashan käytäntöjen ja liikkeiden ansiosta. Ollessani utelias hän näytti minulle eri mahdollisuuksia tehdä ja toimia yhdessä. Omalta osaltani aloitin työni vuodattamalla ideoita ja tunteita kokouksien ja vuoropuhelun kautta, kuten Sashakin.

Sasha: Tämä oli ensimmäinen kerta, kun minut kutsuttiin tekemään yhteistyötä toisen taiteilijan kanssa, jota en tuntenut vielä aiemmin. Minulla oli kuitenkin hyvä intuitio tulevasta projektista. Odotinkin innolla mitä saisimme aikaan, kun sain kuulla M’Barekin työstä ennen tapaamistamme joulukuussa 2019.

Milloin ja miten törmäsitte Zong! -runoon?

M’barek: Runous on eräänlainen vaatimusten tila, joka tulkitsee ajatuksia ja tunteita. Olen itse hyvin kiintynyt tähän tilaan, joka itsessään on osa suullista kulttuuria, kuten omanikin. Nourbese Philip on ystäväni, jonka tapasin ensimmäisen kerran Etelä-Marokossa. Hänen kauttaan pystyn löytämään jälleen ihmisen ensisijaisen kutsumuksen – taidon olla ikuisessa liikkeessä ja pysähtyä vain jakamaan pelkoja ja toiveita kyseenalaistamalla niitä samalla.

Nourbese Philip antoi minulle luvan käyttää ZONG! -runoa, joten lupaus runon jakamisesta yleisölle ilmaistaan ​​ja nähdään välitteisen visuaalisen aineiston kautta.

Sasha: Olin tietoinen Zongin verilöylyn historiasta ja tapauksen inspiroimasta runoudesta, ja M’Barekin ehdotus työskennellä runon parissa tuntuikin heti läheiseltä. Vuonna 2016 valmistunut taideteokseni “Sea of ​​the Lost” koostuu yli 200 000 metallisesta niitistä, jotka muodostavat yhdessä aaltoja edustaen Atlantin valtamerta ja Välimerta. Teos muistuttaa niistä yli kahdesta miljoonasta menetetystä ihmishengestä ja yli 15 miljoonasta kotiseudultaan lähtemään joutuneesta afrikkalaisesta, jotka eivät selvinneet traagisesta transatlanttisesta “keskiväylästä”. Teos muistuttaa myös sodan runtelemista maista ja tuhansista pakenevista ihmisistä, jotka ylittävät tänäänkin Välimeren epävarmoissa olosuhteissa – toisin sanoen “Välimeren keskiväylän”.

Kuinka luova prosessi sujui alun käsitteellistämisestä sen tuotantovaiheeseen asti?

M’barek: Lisäsimme uteliaisuutta ja muotoilimmekin kysymyksiä vuoropuhelun ja yhdessä kirjoittamisen avulla. Näissä kysymyksissä historia, hiljaisuus, kieli ja käännös räätälöityivät todellisuuteen, jossa elämme – ja jossa toivoisimme elävämme.

Sasha: Marrakechissa meillä oli joulukuussa pari päivää aikaa yhteydenpidolle, keskusteluille ja luonnostelulle, ja arvostin etenkin kierroksiamme ympäri kaupunkia ja markkinoita. Keväällä 2020 minun oli tarkoitus palata Marrakechiin jatkaakseni MACAALin residenssiä voidakseni työskennellä tuotannossa ja hioa siten yhteistyötä. Toiveissamme oli myös luoda yhdessä vielä yksi työ paikan päällä. Pandemian vuoksi tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, ja M’Barek huolehti siten teknisten luonnosten ja testikappaleiden tuotannosta ja kuvista, jotta pystyimme tekemään päätöksiä yhdessä. Tämä toimi mielestäni melko hyvin, mutta oli harmi, että en voinut olla paikan päällä M’Barekin kanssa.

Mihin nimi BACK UP viittaa?

M’barek: Siinä viitataan ennen kaikkea säästämisen mahdollisuuteen ja velvollisuuteen. Jättimäiset niitit ilmaisevat kirjoituksen, omaisuuden ja tietyllä tapaa korjaamisen voimaa.

BACK UP ja Zong! nostavat molemmat esiin ajatuksia ajallisesta toiseudesta ja menneisyyden taakan kantamisesta nykyaikaisen olemassaolon kautta – unohtamatta jättämisestä. Ovatko nämä teemat tuttuja myös teidän molempien yksittäisille käytännöille? Kuinka kyseiset teemat näkyivät BACK UP -teoksen materiaalivalinnassa? Kuinka ne vaikuttivat yhteistyönne muodostamiin valintoihin?

M’barek: Aina kun koen historiaa ympärilläni, villi halu sisälläni kutsuu minut paljastamaan jotain itsestäni – löytämään sen, kuka olen omissa silmissäni. Ajatus “hiljennetystä” historiasta herätti siten uteliaisuuteni ja pakotti minut kyseenalaistamaan pinnan alla olleen, unohdetun asian: ihmisten väkivallan. Tarkkailemalla Sashan taiteellista työtä onnistuimme muodostamaan ja luomaan vuorovaikutuksen, eräänlaisen kudoksen.

Sasha: Yhteinen kiinnostuksemme muistia ja kuuluvuutta kohtaan tekivät meille helpoksi kehittää yhdessä jotain uutta. Työskentelemme molemmat erilaisten välineiden parissa, mikä auttoi meitä sulautumaan ja keksimään edelleen suuren ja monimutkaisen taideteoksen, joka olisi uusi molemmille. Toivottavasti voimme jatkaa tätä vuoropuhelua myös tulevaisuudessa.

M’BAREK BOUHCHICHI & SASHA HUBER
Back UP
2020
Otteita M. Nourbe Se Philipin runokokoelmasta ZONG!
Laserleikkaus ja kromaus, ruostumaton teräs ja messinki
Muuttuvat mitat

Valokuvaus: Aurélien Mole

Lue myös Sasha Huberin ja M’barek Bouhchichin taiteilijaesittelyt.

Näyttelyä tukee: