Vasemmalla: Hans Rosenström. Valokuvaus Veikko Kähkönen Oikealla: Satu Herrala. Valokuvaus Johanna Salmela

Satu Herrala ja Hans Rosenström

Neljä suomalaista kulttuuri-instituuttia (Suomen Saksan-instituutti, Benelux-instituutti, Suomen Ranskan instituutti sekä Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti) kutsuivat kuvataiteilija Hans Rosenströmin ja kuraattori, koreografi Satu Herralan tutkimaan aisteja ja niiden fyysisiä, poliittisia ja teknologisia ulottuvuuksia tämän päivän yhteiskunnassa. A I S T I T / coming to our senses saattaa yhteen kuva- ja esitystaiteilijoita eri taustoista ja paikoista ja tuo esiin maailman, joka on hauras, yhteennivoutunut ja täynnä nyansseja.

Arkisto

Pidetään huolta kielenterveydestä – Sampsa Peltonen

Nykyään törmää ajoittain populistiseen väitteeseen, jonka mukaan Suomea ollaan pakottamassa monikulttuurisemmaksi. Taustalla on virheellinen käsitys siitä, että Suomi olisi joskus ollut yksikulttuurinen ja -kielinen umpio. Tosiasiassa Suomi on monen sangen erilaisen elementin ravitsema biosfääri, jonka nykyisen elinvoiman sanoisin peräti olevan juuri moninaisuuden ansiota. Pohjolamme varhaisimpiakin vaiheita ovat värittäneet (milloin rauhanomainen, milloin kilpahenkinen) rinnakkaiselo, vaellukset eri kansojen perinteisten asuinalueiden välillä – sekä uusien uskomusten, tapojen ja kielten omaksuminen ja vanhoista luopuminen.

Lue lisää →