SUOMI–RANSKA

Suomen suurlähetystö, Pariisi
http://www.finlande.fr/Public/Default.aspx

Ranskan Suomen-suurlähetystö
http://www.ambafrance-fi.org/-Suomi

Ranskan Suomalainen Osakunta
https://osakuntafi.wordpress.com/

Ranskan Suomi-Seura
http://www.ranskansuomiseura.com/

Association France Finlande
http://www.france-finlande.fr/index.php (ranskaksi)

Rivieran Suomi-Seura
http://www.rivieran-suomi-seura.org/#

Ulkosuomalaisparlamentti
http://www.usp.fi/index.php?kieli=fi

Suomi-Ranska-yhdistysten liitto
http://www.suomi-ranska.com/

INSTITUUTIT JA KULTTUURIKESKUKSET :

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit
http://instituutit.fi/

FICEP – Forum des instituts étrangers à Paris.
http://www.ficep.info/ (ranskaksi)

Ranskan instituutti Suomessa
http://www.france.fi/?lang=fi

KOULUTUS JA TYÖ

Campus France
http://www.campusfrance.org/fr/ (ranskaksi)

LabelFrancÉducation
http://labelfranceducation.fr/fi

FLE – Français langue étrangère
http://www.qualitefle.fr/ (ranskaksi)

Étudiant.gouv
http://www.etudiant.gouv.fr/ (ranskaksi)

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
http://hrsk.fi/etusivu/

Suomi-koulu Pariisi
https://suomikouluparis.wordpress.com/

Pole Emploi
http://www.pole-emploi.fr/accueil/ (ranskaksi)

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
http://www.cimo.fi/

TALOUS, RAHOITUS :

Ranskalais-suomalainen kauppakamari. Yhdistys, jonka perustehtävänä on kontaktipinnan luominen jäsenkunnalleen, sisaryhdistyksenä toimii Pariisin Ranskalais-suomalainen kauppakamari.

http://www.ccff.fr/fi/

Finpro.  Kansainvälistyminen, investoinnit ja matkailu.

http://www.finpro.fi/

Team Finland. Edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.

http://team.finland.fi/etusivu

Team Finland Ranskassa. Ranskassa toimivan Team Finlandin tavoitteena on uusien ja innovatiivisten sektorien edistäminen.

http://www.finlande.fr/public/default.aspx?nodeid=46698&contentlan=1&culture=fi-FI

Invest in Finland. Hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.

http://www.investinfinland.fi/home/suomeksi/65

Export Finland. Edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.

http://www.exportfinland.fi/

EVA – Elinkeinoelämän Valtuuskunta. Elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä.

http://www.eva.fi/

Finnfacts. Edistää suomalaisen elinkeinoelämän tunnettuutta.

http://www.finnfacts.fi/fin/

Sitra. Eduskunnan alainen julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa menestyvää Suomea.

http://www.sitra.fi/

Helsingin pörssi

http://www.nasdaqomxnordic.com/?languageId=4&Instrument=SSE101

JC Action Export. Auttaa PK-yrityksiä kehittämään kansainvälisiä toimintoja, erityisalueena Suomi-Ranska.

http://www.jcactionexport.com/ (ranskaksi)

KONE Hissit Oy

http://www.kone.fi/

UPM

http://www.upm.fi/Pages/default.aspx

HALLINTO : 

Guide France. Tietopaketti ulkomailta Ranskaan muuttaville.

https://www.justlanded.com/francais/France/Guide-France (ranskaksi)

Caf. Ranskalaiset sosiaalituet perheille, asumiseen jne.

https://www.caf.fr/ (ranskaksi)

Service publique. Ranskan valtion ylläpitämät sivut julkisista palveluista.

https://www.service-public.fr/ (ranskaksi)

Légifrance. Ranskalaisesta lainsäädännöstä.

https://www.legifrance.gouv.fr/ (ranskaksi)

Parlement français. Ranskan eduskunta.

http://www.parlement.fr/ (ranskaksi)

Ministère de l’éducation. Ranskan Opetusministeriö.

http://www.education.gouv.fr/ (ranskaksi)

Ministère de la culture et de la communication. Ranskan Kulttuuri- ja viestintäministeriö.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/ (ranskaksi)

Data.gouv. Ranskan tilastokeskus.

https://www.data.gouv.fr/fr/ (ranskaksi)

MEDIAYHTIÖT RANSKASSA :

FrancoFil. Lista ranskalaisista sanomalehdistä, radio- ja tv-kanavista jne.

http://www.francofil.net/fr/medias/medfr_fr.html (ranskaksi)

Ina. Ranskalaisten radio- ja televisio-ohjelmien arkisto.

http://www.ina.fr/ (ranskaksi)

CSA – Conseil supérieur de l’audiovisuel. Tehtävänä taata audiovisuaalisen viestinnän vapaus Ranskassa.

http://www.csa.fr/ (ranskaksi)

RANSKAN KIELI :

Sanakirjat ranska-suomi/suomi-ranska

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais (ranskaksi)

https://ilmainensanakirja.fi/ranska-suomi/

http://www.sanakirja.org

Verbin taivuttamisesta

http://www.conjugaison.com/ (ranskaksi)

Ranskan akatemia. Tehtävänä ranskan kielen puolustaminen.

http://www.academie-francaise.fr/ (ranskaksi)

OIF – Organisation internationale de la francophonie. Tavoitteena edistää ranskan kieltä sekä kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.

http://www.francophonie.org/ (ranskaksi)

Grammaire cordial. Ranskan kieliopista.

http://grammaire.cordial-enligne.fr/ (ranskaksi)

DLF – Défense de la langue française. Yhdistys, joka pyrkii ranskan kielen säilyttämiseen ja suojelemiseen.

http://www.langue-francaise.org/index.php (ranskaksi)

Pour le français. Ranskan kielen tunnetuksi tekemistä ei-ranskankielisissä maissa.

http://pourlefrancais.com/ (ranskaksi)

Institut de langue française. Ranskan kielen opetusta Pariisissa.

http://www.ilf-paris.fr/ (ranskaksi)

Alliance française. Ranskan opetusta Pariisin alueella.

http://www.alliancefr.org/ (ranskaksi)

KULTTUURI :

Ranskan kulttuuri- ja viestintäministeriön ylläpitämä sivusto kulttuuritapahtumista.

http://www.culture.fr/ (ranskaksi)

Paris La Nuit. Kalenteri Pariisissa tapahtuvista konserteista, keikoista, illoista, näyttelyistä jne.

http://parislanuit.fr/ (ranskaksi)

ParisBouge. Kaikki Pariisin kulttuuritapahtumat.

http://www.parisbouge.com/ (ranskaksi)

Kirjastoja Ranskassa.

http://www.lexilogos.com/bibliotheque_municipale.htm (ranskaksi)

France Culture. Laajasti kulttuurista.

http://www.franceculture.fr/ (ranskaksi)

MUSEOT :

Lista Ranskan museoista.

http://www.culture.gouv.fr/documentation/museo/museo-musees.htm (ranskaksi)

Lista Pariisin museoista. 

http://www.offi.fr/expositions-musees/musees-paris.html (ranskaksi)

MUSIIKKI :

Music Finland. Edistää suomalaisen musiikin kansainvälistymistä.

http://musicfinland.fi/fi/

Pariisin kaupunginorkesteri

http://www.orchestredeparis.com/fr/accueil (ranskaksi)

Ranskan kansallisorkesteri

http://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france (ranskaksi)

Pariisin kamarimusiikin orkesteri

http://www.orchestredechambredeparis.com/ (ranskaksi)

KIRJALLISUUS :

ATLF – Association des Traducteurs Littéraires de France. Ranskan kääntäjien liitto.

http://www.atlf.org/ (ranskaksi)

ADELF – Association des Écrivains de Langue Française. Ranskan kielellä kirjoittavien kirjailijoiden liitto.

http://www.adelf.info/ (ranskaksi)

SGDL – Société des Gens de Lettres. Järjestö, joka suojelee ammatikseen kirjoittavien oikeuksia.

http://www.sgdl.org/ (ranskaksi)

AEPF – Académie des Écrivains Publics de France. Ranskan kirjailijoiden akatemia.

http://ecrivains-publics.fr/ (ranskaksi)

Lista nettisivuista, joista löytyy tietoa kirjallisuuden järjestöistä, kustantajista, pedagogista lähteistä jne.

http://www.litterature-lieux.com/portail-4.htm (ranskaksi)

Suomalaisen kirjallisuuden käännöksien hakukone.

http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php

TEATTERIT JA OOPPERAT :

Comédie-Française. Kansallisteatteri, jolla on oma palkattu näyttelijäseurue.

http://www.comedie-francaise.fr/index.php?lang=fr (ranskaksi)

Théâtre National de Chaillot. Kansallisteatteri, jonka erityisalue on tanssi.

http://theatre-chaillot.fr/ (ranskaksi)

Théâtre de l’Odéon. Kansallisteatteri, joka keskittyy eurooppalaiseen teatteriin.

http://www.theatre-odeon.eu/fr (ranskaksi)

Théâtre National de la Colline. Kansallisteatteri, joka keskittyy nykyajan teatteriin.

http://www.colline.fr/ (ranskaksi)

Théâtre de Paris

http://www.theatredeparis.com/ (ranskaksi)

Théâtre du Châtelet. Keskittyy erityisesti musikaaleihin.

http://chatelet-theatre.com/fr (ranskaksi)

Opéra national de Paris. Pariisin kansallisooppera.

https://www.operadeparis.fr/ (ranskaksi)

TANSSI :

FFD – Fédération Française de Danse. Ranskan kattojärjestö tanssitaiteelle.

http://ffdanse.fr/ (ranskaksi)

AUDIOVISUAALINEN TAIDE : 

UniFrance. Tavoitteena ranskalaisen elokuvan edistäminen maailmalla.

http://www.unifrance.org/ (ranskaksi)

CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée. Jakaa tukea ranskalaisille elokuville ja alan ammattilaisille, säännöstelee elokuvan ja audiovisuaalisen taiteen markkinoita, ja ylläpitää muistiperintöä.

http://www.cnc.fr/web/fr (ranskaksi)

ADEF – Association des exportateurs de films. Ranskalaisen elokuvan vientiä.

http://www.adef.fr/ (ranskaksi)

KUVATAITEET :

CampusArt. Tietoa kuvataiteiden ja arkkitehtuurin opiskelemisesta Ranskassa.

http://www.campusart.org/ (ranskaksi)

École nationale supérieure des Beaux-Arts

http://www.beauxartsparis.com/fr/ (ranskaksi)

La Maison des Artistes. Tehtävänä kuvataiteilijoiden tukeminen, neuvominen jne. Hoitaa myös taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyviä asioita.

http://www.lamaisondesartistes.fr/site/ (ranskaksi)

CIPAC – Fédération des professionnels de l’art contemporain. Nykytaiteen ammattilaisten liitto, jonka alla toimii 19 alan järjestöä.

http://www.cipac.net/ (ranskaksi)

CNAP – Centre national des arts plastiques. Pyrkimyksenä visuaalisten taiteiden alalla ranskalaisen taidekentän elinvoiman ja luomisen ylläpitäminen sekä kansallisen kulttuuriperinnön rikastuttaminen.

http://www.cnap.fr/ (ranskaksi)

FRAAP – Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens. Liitto, joka työskentelee kuvataiteiden ammattilaisten hyväksi.

http://www.fraap.org/ (ranskaksi)

DESIGN JA ARKKITEHTUURI :

Designers France. Hakukone, jossa voi etsiä ranskalaisia suunnittelijoita.

http://www.designers-france.com/ (ranskaksi)

ADF – Alliance française des designers. Ranskan ensimmäinen monialainen suunnittelijoiden ammattiliitto.

http://www.alliance-francaise-des-designers.org/ (ranskaksi)

Architectes Sans Frontières. Puolustaa rakennetun ympäristön sosiaalista hyötyä.

http://www.asffrance.org/ (ranskaksi)

CNOA – Conseil national de l’Ordre des architectes. Tietopankki arkkitehtuurista.

http://www.architectes.org/ (ranskaksi)

TIETEET :

Académie des sciences. Tavoitteena tieteen kehittäminen, neuvoo hallinnon elimiä tällä alalla.

http://www.academie-sciences.fr/fr/ (ranskaksi)

SUOMALAISIA TUOTTEITA RANSKASSA :

Finlange. Suomalaisia vauvanvaatteita.

http://www.finlange.fr/ (ranskaksi)

NORDIK Mårket. Skandinaavinen konseptikauppa.

http://www.nordikmarket.com/index.php/fr/ (ranskaksi)

Finnova. Suomalaista designia.

35, quai de la Tournelle, 75005 Paris Tel : 01 43 25 75 70

Oiva. Pohjoismaisia tekstiilejä online-kaupassa.

http://oiva.fr/accueil (ranskaksi)

Koti. Käsitöitä, vintagea, pieni elintarvikekauppa.

http://www.koti-boutique.blogspot.fr/ (ranskaksi)

La Boutique Scandinave. Pohjoismaisia tuotteita.

http://www.laboutiquescandinave.com/ (ranskaksi)

Ultima thule. Pohjoismaisia tuotteita.

http://www.produits-scandinaves.com/fr/ (ranskaksi)

Scandinavia Design. Pohjoismaisen designin online-kauppa.

http://www.scandinavia-design.fr/ (ranskaksi)

Esprit nordique. Pohjoismaisten, erityisesti suomalaisten käsityötuotteiden jakelu.

http://www.esprit-nordique.fr/ (ranskaksi)

Librairie Compagnie. Suuri kokoelma suomalaista ja pohjoismaista kirjallisuutta.

http://www.librairie-compagnie.fr/ (ranskaksi)

TURISMI :

Visit France

http://www.france.fr/?force=true

Pamplemousse – Ranskan matkat.

http://www.pamplemousse.fi/

Special Ranska Matkat Agence. Matkailutoimisto Ranska-Suomi.

http://www.special-ranska-matkat.com/xmatkat/indexs.html

Suomenkielistä opastusta Pariisissa

http://www.scandinavianguideparis.com/Apgils/Suomi.html

Tiekartta

http://www.viamichelin.com/ (englanniksi)

MATKUSTUS :

SAS

http://www.flysas.com/fi/fi/

Finnair

http://www.finnair.com/fi/fi/

Pariisin lentokentät.

http://www.aeroportsdeparis.fr/ (ranskaksi)

SNCF. Rautatieliikenne Ranskassa.

http://www.sncf.com/ (ranskaksi)

Thalys. Edullisia junalippuja.

https://www.thalys.com/fr/fr/ (ranskaksi)

Ouibus. Halpaa matkustamista bussilla.

http://bus.voyages-sncf.com/ (ranskaksi)